Dichters in Enschede.nl
29jul/16

Geerlings

Bram Geerlings (24-02-1954) deed op de AKI monumentale vormgeving en technieken en schilderen. Hij studeerde in 1978 af.

PICT0417.JPG

Daarna:
Kunstenaarscollectief Kukeleku agitprop.
Kraakbeweging, muurschilderingen, demonstraties, buurtschilderingen, projecten1980/1985.
Kunstenaarsgroep Zand, gedichten performances, gezamenlijke projecten1985/1987.
2x prijs gewonnen bij gedichtenwedstrijd Musisch Café /Bieb.
Finalist stadsdichterverkiezing 2015.
Gastdichter Lonnekerkunstroute KunstenLandschap 2016.
Alle emoties verdienen het om benoemd, verklankt, verbeeld of verwoord te worden. Niet omdat ze goed zijn of gepast,maar omdat ze bestaan en hoe dan ook een plaats innemen. Sentiment is voor emotie wat vooroordelen zijn voor ideeën, een handvat om mee te werken. Niet iets om in te blijven hangen.
Zoals u weet is dichter geen beschermd beroep met een erkende opleiding. Iedereen kan dichter worden net zoiets als binnenhuisarchitect. Daarom is het belangrijk de lezer, de toehoorder te vinden. U kunt mij niet kennen uit publicaties, enkel uit boven vermelde optredens.
Mijn voorstel is het elkaar halverwege te ontmoeten bij de Enige Echte Oprechte Veiling Van Ontroerend Goed (tijd, plaats en datum nader te bepalen).
De dichter, de danser, de muzikant doen hun ding en als het aanspreekt kan men bieden op een tastbare overdraagbare presentatie. Iets om mee te nemen naar huis.
Neem eens een dichter bij de thee, plaats eens een muzikant aan de wand en als u nog weet hoe het ging, neem dan een danser bij de hand.

Er zit een gat waar eerst mijn navel zat,
puur van het navelstaren.
Laat mij werken met taal en poëzie
om te verklaren, hoe een dichter
midden in het leven staat
en met een beetje sjoege
iets toe kan voegen
zodat het beter gaat

 

De waarheid is een keuze uit wat ons logisch lijkt, waarschijnlijk en waar.
Verscholen tussen roddel en leugens, het belang en de agenda van de
Informatiehandelaar (weet u het nog: de krant is een meneer).
Ik lieg de waarheid bij elkaar, ik ben een dichter
werkelijk waar.
Probeer met rijm en metaforen u zodanig te bekoren
dat u ons dichters niet als moeizame worstelaars
met vluchtige materie ziet maar als
lichtvoetige dansers tussen de stieren.
Matadoren van het drieste woord.
Bereid om met de pen de strijd voor de waarheid aan
te gaan. Olé

E-mail: bramgeerlings17@gmail.com