Dichters in Enschede.nl

Over diedichters

Dichters In Enschede hebben in januari 2011 hun krachten gebundeld als diedichters. Wat hen bindt is de liefde voor poëzie, die – hoe verschillend ook – gezien, gehoord en gelezen mag worden.

Naast individuele activiteiten presenteren zij hun werk in gezamenlijke dieprojecten. Daarbuiten treden zij op als goedaardig dan wel spraakmakend bijverschijnsel van kunstzinnige en andere gebeurtenissen in Enschede. Of elders. Op uw verzoek. Of ongevraagd. Hoe dan ook, diedichters laten van zich horen.

diedichters schrijven ook op verzoek gedichten voor bijvoorbeeld huwelijk, jubileum, geboorte, overlijden, etc. Ook hier zijn kosten aan verbonden. De hoogte van dat bedrag is o.a. afhankelijk van de lengte, de termijn waarbinnen het klaar moet zijn, enz. Ook voor sommige andere activiteiten van diedichters worden kosten of onkosten in rekening gebracht.

Dichters in Enschede bestaat uit:

Ernst Bergboer, BobBoswinkel, Bram Geerlings, Regine Hilhorst, 

S. van Tuinen, Margót Veldhuizen, Moes Wagenaar en junior Sarah Vegter

diedichters tijdens Theater on Tour 

(foto: Cyril Wermers)

Voor informatie van elke dichter zie rechterkolom.

 

 

 

 

 

 

(foto: Cyril Wermers)