Dichters in Enschede.nl

Poëzielinks

Op deze pagina kan ook uw poëzielink geplaatst worden. Mail even via "Contact".

1. Festivals:

Poëzieweek Enschede: www.poezie-enschede.nl

Poëzieweek Nederland: www.poezieweek.com

 

2. diedichters:

Moes Wagenaar: stadsdichter Enschede 2011-2013

Hofmuze: www.hofmuze.nl
Hofmuze bruidsgedichten: www.bruidsgedichten.nl
Man en Moes: www.manenmoes.nl
Gonnagles: www.gonnagles.nl

Regine Hilhorst:  www.reginehilhorst.nl en  stadsdichter Enschede 2013-2015

Bob Boswinkel: www.bobboswinkel.org en  stadsdichter Enschede 2008-2009

S. van Tuinenwww.huisvantuinen.com

Margót Veldhuizen: www.stadsdichterenschede.nl

 

3. Beeld en gedicht

Dichtvorm: http://www.dichtvorm.nl/

Digidicht: http://www.literatuurophetscherm.nl/werken

Plint: http://www.plint.nl/

Roeselare: https://www.youtube.com/watch?v=sO8Aa2jQdmk

 

4. Poëzie lezen en leren

Videoles: http://www.stadsdichterenschede.nl/junior-stadsdichter/videoles/

Aan de slag: http://www.lkca.nl/cultureel-kapitaal/opinie-kila-van-der-sarre

 

5. Andere:

De Contrabas: www.decontrabas.com

De Gids: de-gids

Dichter des Vaderlands: dichterdesvaderlands

Gedichten.nl: gedichten.nl

Meander: meandermagazine.net/wp/

Nederlandse Poëzie Encyclopedie: nederlandsepoezie.org/

Nederlandstalige dichters: wikipedia

Poetry International Rotterdam: poetry.nl

Poëziecentrum Nederland: www.poeziecentrumnederland.nl

Poëzieclub: poezieclub

School der Poëzie: school der poezie

Schrijven Online: schrijvenonline

Turing Gedichtenwedstrijd: www.turinggedichtenwedstrijd.nl/

Utrechts Stadsdichters Gilde: stadsdichtersgilde

VPRO Poëzie: vpropoëzie

De Friese dichter Tsjêbbe Hettinga ( † 7 maart 2013) draagt op de historische locatie 'Þingvellir' in IJsland zijn gedicht 'Frjemde Islânske kusten' voor.